FriendHosting:国外VPS/KVM虚拟化/1核/1G/10G SSD/不限流量/月付2.2美元

FriendHosting一家售卖各类VPS的国外主机网站,来自欧洲中部国家-保加利亚,成立于2009年;提供包括保加利亚、立陶宛、荷兰、瑞士、捷克、美国、乌克兰在内的多个国家或地区的VPS产品(官方叫VDS),目前正在进行夏日促销活动,价格比较便宜,有需要的小伙伴可以观摩一下。

FriendHosting:国外VPS/KVM虚拟化/1核/1G/10G SSD/不限流量/月付2.2美元

网站有中文显示,这点方便了中国客户,FriendHosting当前可用折扣码对全场VDS产品进行促销,月付、季付、半年付可用,默认200Mbps端口 不限流量。

FriendHosting折扣码/优惠码:SUMMER22,最高优惠55、循环优惠、续费同价、不涨价!

以下价格为原价,请自行使用优惠码。

Micro (SSD)
CPU: Xeon 1 core
RAM: 512 MB
Disk : 5 GB ssd
IPv4: 1 pcs.
IPv6: 1 pcs.
2.99欧元/月

Start (SSD)
CPU: Xeon 1 core
RAM: 512 MB
Disk : 5 GB ssd
IPv4: 1 pcs.
IPv6: 1 pcs.
4.49欧元/月

Plus (SSD)
CPU: Xeon 1 core
RAM: 512 MB
Disk : 5 GB ssd
IPv4: 1 pcs.
IPv6: 1 pcs.
8.49欧元/月

Profi (SSD)
CPU: Xeon 1 core
RAM: 512 MB
Disk : 5 GB ssd
IPv4: 1 pcs.
IPv6: 1 pcs.
17.25欧元/月

订购地址:https://my.friendhosting.net/pl.php?31576

网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/3199.html

(0)
上一篇 2022-07-14 11:35
下一篇 2022-07-15 18:00

相关推荐